Lokalni animatorzy na Start! - rekrutacja przedłużona

Informujemy, iż od dnia 2 kwietnia 2013 r. można składać zgłoszenia do udziału w projekcie „START-ANIMACJA - kulturalna aktywizacja mieszkańców powiatu pszczyńskiego” realizowanego przez Powiat Pszczyński w partnerstwie z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Rekrutacja została przedłużona do 25 kwietnia 2013 r.

Logo - Start Animacja

Projekt obejmował będzie działania aktywizujące mieszkańców obszarów wiejskich naszego powiatu, w tym m.in. cykl szkoleń zakończony opracowaniem klipu filmowego.
[#F70004]Rekrutacja trwa od 2 do 25 kwietnia 2013 r.[/#]

W tym czasie wystarczy złożyć w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10) formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami.
Można go również przesłać mailem na adres promocja@powiat.pszczyna.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 44 23 10, 32 449 23 11

Poniżej publikujemy regulamin uczestnictwa wraz z załącznikami.
START-ANIMACJA - regulamin rekrutacji, format pliku: PDF, rozmiar: 3.56 MB
START-ANIMACJA - aneks do regulaminu rekrutacji, format pliku: PDF, rozmiar: 483.69 KB
START-ANIMACJA - formularz zgłoszeniowy, format pliku: PDF, rozmiar: 339.71 KB
START-ANIMACJA - oświadczenie, format pliku: PDF, rozmiar: 249.2 KB
START-ANIMACJA - plakat, format pliku: JPG, rozmiar: 184.68 KB
START-ANIMACJA - ulotka informacyjna, format pliku: PDF, rozmiar: 5.89 MB

„Szkoła liderów projektów edukacyjno - kulturalnych”
Cykl 44 godzin szkoleniowych zakończonych. praktycznym zadaniem dla osób., które chcą się rozwijać. W ramach szkoleń uczestnicy nabędą umiejętności kierowania zespołem i realizacją projektów. Celem jest dostarczenie liderom animacji (absolwenci szkoły liderów) kompetencji dotyczących przywództwa oraz pracy zespołowej. Szkolenia organizuje Placówka Kształcenia Ustawicznego przy Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o. o.

W ramach szkoły liderów projektów edukacyjno- kulturalnych przewiduje się cztery moduły:

Moduł A:
animacja w zakresie kształcenia przez całe życie

- narzędzia animacji,
- wzbudzanie u innych zaangażowania,
- partycypacja społeczna, jako podstawowe narzędzie mobilizacji,
- różne formy aktywizacji,
- założenia kształcenia ustawicznego,
- specyfika działań na terenach wiejskich,
- case study- organizacja eventów zachęcających do kształcenia ustawicznego.
Czas szkolenia - 10h (2 spotkania x 5h, szkolenia preferowane w formie weekendowej w PKU - ul. 3 Maja 9, jednakże czas szkoleń będzie zawsze konsultowany z uczestnikami szkolenia i ustalony wspólnie z nimi)

Moduł B:
sponsoring, pozyskiwanie funduszy

- źródła pozyskiwania funduszy,
- warsztaty z opracowania projektów „Od pomysłu do realizacji”,
- umowa sponsoringowa,
Czas szkolenia - 10h (2 spotkania x 5h, szkolenia preferowane w formie weekendowej w PKU - ul. 3 Maja 9, jednakże czas szkoleń będzie zawsze konsultowany z uczestnikami szkolenia i ustalony wspólnie z nimi)

Moduł C:
public relations

- narzędzia marketingu,
- elementy psychologii oraz narracji,
- komunikacja interpersonalna.
Czas szkolenia - 10h (2 spotkania x 5h, szkolenia preferowane w formie weekendowej w PKU - ul. 3 Maja 9, jednakże czas szkoleń będzie zawsze konsultowany z uczestnikami szkolenia i ustalony wspólnie z nimi)

Moduł D:
zarządzanie projektem edukacjo-kulturalnym

- warsztat menedżera projektów,
- opracowanie koncepcji przedsięwzięcia realizowanego w ramach bloku II projektu
Czas szkolenia 14 h (szkolenie wyjazdowe 2 dni x 7h) - celem integracji grupy oraz zintensyfikowania procesu edukacji cześć szkolenia odbędzie się w formie outdoorowej.

Zapraszamy!

Inne wiadomości

  • "To są marzenia, to są plany" - po premierze

    W sobotę na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące, podczas X jubileuszowej edycji Żubrowiska, odbył się premierowy pokaz wyjątkowego klipu o powiecie pszczyńskim “To są marzenia! To są plany!”

  • Premierowy pokaz klipu o powiecie pszczyńskim już w sobotę!!!

    To co w naszym powiecie jest najpiękniejsze, najcenniejsze, warte zobaczenia… Ludzie, dzięki którym na ziemi pszczyńskiej dzieje się coś ciekawego, coś czym możemy się pochwalić, coś co sprawia, że powiat pszczyński zapada w pamięci odwiedzających… Mieszkańcy, ich codzienność, pasje... ich marzenia, ich plany!!!

  • Wchodzimy na plan!

    Miło nam poinformować, iż zakończyła się część warsztatowa projektu „START-ANIMACJA - kulturalna aktywizacja mieszkańców powiatu pszczyńskiego” realizowanego przez Powiat Pszczyński w partnerstwie z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o.o. w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.