Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji w dniu 6 lipca 2005 roku

Głównym tematem posiedzenia Komisji Gospodarki (...), które odbyło się w dniu 6 lipca br. była „Analiza realizacjnwestycji w I półroczu 2005 roku”. W posiedzenidział wzięło 9 członków Komisji oraz zaproszeni goście w osobach Pani Mar Szczepanek – Kierownika Referatu ds. Inwestycj Zamówień Publicznych, Pana Piotra Jacka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz Pana Grzegorza Górki Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Kierownik Referatu ds. Inwestycj Zamówień Publicznych przedstawiła wykaz inwestycji zrealizowanych w I półroczu 2005 roku w obiektach oświatowych powiatu pszczyńskiego. Przekazała, że wykonano m.in. dokumentacje projektowe na zadania pn.: „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ZSO im. B. Chrobrego w Pszczynie wraz z remontem drogi wewnętrznej”, „Przyłącze wody do budynku ZSO w Pszczynie”, „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych wraz z drenażem odwadniającym”, „Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie”. Wykonano również aktualizację kosztorysu oraz przygotowano specyfikację techniczną zadania pn. „Termoizolacja przegród budowlanych wraz z modernizacją instalacji c.o. w obiektach dydaktycznych i sali gimnastycznej ZSR w Pszczynie”; jak również przygotowywana jest dokumentacja na zadanie pn. „Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej w Zespole Szkół Zawodowych w Woli”.
Dyrekcja Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie zapoznała Komisję z wykazem inwestycj remontów drogowych zrealizowanych w I półroczu 2005 roku w gminach powiatu pszczyńskiego (stan realizacji - czerwiec 2005 rok). W trakcie realizacji są takie zadania jak: remonty chodników w ciągl. Brzozowej i ul. Szkolnej – dojście do PKP w Gminie Goczałkowice – Zdrój, budowa chodnika w ciągl. Boryńskiej w Warszowicach, budowa chodnika w ciągl. Korczaka i Kraszewskiego w Golasowicach, a także budowa chodnika w ciągl. Katowickiej i w ciągl. Chopina w Gminie Pszczyna. W roku bieżącym PZD planuje również remonty nawierzchni: ul. Wiejskiej oraz skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Miedźnej, ul. Topolowej w Górze, ul. Pszczyńskiej w Woli, ul. Pszczyńskiej i Górnośląskiej w Gilowicach i Frydku, a także wspólne inwestycje z Gminą Miedźna polegające na remoncie chodnika w Frydku i Miedźnej, wykonaniu nawierzchni zatoki autobusowej w Gilowicach, ułożeniu krawężnika w Gilowicach oraz przebudowie skrzyżowania DW 933 z ul. Wiejską w Miedźnej. W 2005 roku realizowana będzie również przebudowa skrzyżowania (budowa ronda) w Gminie Kobiór, przebudowa ul. Lipki w Mizerowie oraz wspólne inwestycje z Gminą Suszec polegające na projektowaniu i wykonaniu chodników w ciągu: ul. Jana Pawła w Kobielicach, ul. Wyzwolenia w Kryrach, ul. Wyzwolenia w Mizerowie, ul. Woszczyckiej w Rudziczce. Przygotowana będzie również dokumentacja czterostronnego porozumienia pomiędzy PZD, Urzędem Gminy Suszec, Urzędem Miasta Żory oraz KWK Krupiński na realizację zadania pn. Modernizacja ul. Baranowickiej w Gminie Suszec (ogłoszenie przetargu w 2005 r., realizacja zadania w 2006 r.).

Dyrektor PZD poinformował, iż w dalszym ciągu Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie będzie kontynuował spotkania z gminami powiatu pszczyńskiego oraz o zamiarze organizowania cyklicznych spotkań z sołtysami, na których będą poruszane m.in. problemy z jakimi borykają się sołectwa.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.