Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 22 sierpnia 2005 roku

„Analiza działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie”, to temat posiedzenia Komisji Samorządności (...) w dniu 22 sierpnia br., które prowadził Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Jeleń. W posiedzenidział wzięło 6 członków Komisji oraz Pani Elżbieta Pękała – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie. Przedstawiła ona działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczyniew roku 2004 i w I połowie roku 2005.
W swoim wystąpieniu podkreśliła, iż w 2004 r. utrzymywała się nadal korzystna tendencja spadku liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pszczynie; – na koniec grudnia liczba osób zarejestrowanych wynosiła 5.348, w tym 3.198 kobiet (w porównaniu z rokiem 2003, dynamika wyniosła –426). Niestety, odnotowano również utrzymujące się negatywne trendy w odniesieniu do struktury społeczno-demograficznej osób zarejestrowanych (w zdecydowanej większości były to osoby o niskich kwalifikacjach, bez doświadczenia, a także kobiety i absolwenci szkół średnich, zawodowych i wyższych). Stopa bezrobocia w powiecie na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiła 12.1%, zaś w skali województwo śląskiego 16,8%, a kraju 19,1%. W okresie od stycznia do grudnia 2004r. w PUP w Pszczynie zarejestrowało się 5.190 osóezrobotnych, natomiast w ciągu tych 12 miesięcy, z ewidencji osóezrobotnych wyłączono 5.616 osób (głównymi powodami były: podjęcie pracy - 2.608 osób, nie zgłoszenie gotowości do podjęcia pracy - 1.821 osób oraz na wniosek osoby bezrobotnej - 254 osoby). Najliczniejsza grupę bezrobotnych stanowiły osoby młode, w przedziale wiekowym 18-24 lat co stanowiło 35,7 % wszystkich bezrobotnych. W dalszej części poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadzi również aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, do których należą m.in. prace interwencyjne i roboty publiczne, staże, przygotowania zawodowe, stypendia, szkolenia. PUP w Pszczynie wypłaca również dodatki aktywizacyjne, a także pokrywa koszty opieki.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.