Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 29 sierpnia 2005 roku

Tematem ostatniego posiedzenia Komisji Samorządności (...) prowadzonego przez jej Przewodniczącego Pana Zygmunta Jelenia było „Zapoznanie się z informacją o wykonaniu budżetu powiatu pszczyńskiego za I półrocze 2005 roku” W posiedzenidział wzięło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście w osobach pana Ireneusza Smolarka – Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie, pana Szymona Sekty – Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz pana Jarosława Galuska – Specjalisty Referatu ds. Promocj Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Członkowie Komisji z udziałem zaproszonych gości analizowali wykonanie budżetu Powiatu w działach merytorycznych komisji tj.:
1) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC:
a) rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy, gdzie wykonanie wyniosło 3.879 zł., co stanowi 7,6% zakładanego planu (wydatki w tym dziale zostały wykonane na podstawie porozumienia na współfinansowanie regularnego transportu osób na lin Pszczyna -Kobiór);
2) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
a) rozdz. 75045 Komisje poborowe, gdzie wykonanie wyniosło 42 913 zł., co stanowi 99,8% zakładanego planu (wydatki w tym dziale zostały wykonane na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz Powiatowej Komisji Poborowej),
b) rozdz. 75011 Akcja kurierska, gdzie wykonanie wyniosło 1.800 zł., co stanowi 50% zakładanego planu (wydatki w tym dziale zostały wykonane na wynagrodzenia osobowe pracownika Starostwa wykonującego zadania z zakresu Akcji Kurierskiej),
c) rozdz. 75095 – 1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich – Starostwo, gdzie wykonanie wyniosło 1.236 zł., co stanowi 49,4% zakładanego planu (środki z tego działu zostały wykonane na zakup materiałów na okoliczność imprez kombatanckich) oraz 2. Referat ds. Promocji Powiatu ntegracji Europejskiej - Starostwo, gdzie na działalność promocyjną Powiatu na bieżący rok została przeznaczona kwota 150.000 zł., natomiast wykonanie w I półroczu br. wyniosło 55.728 zł., co stanowi 37,2 % planu;
3) Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
a) rozdz. 75414 Obrona cywilna, gdzie wykonanie wyniosło 49.738 zł., co stanowi 52,1% zakładanego planu (wydatki w tym dziale zostały wykonane poprzez wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa wykonujących zadania obrony cywilnej, ponadto została przekazana dotacja gminom Powiatu na zadania z zakresu obrony cywilnej),
b) rozdz. 75495 Pozostała działalność, gdzie wykonanie wyniosło 50.179 zł., co stanowi 91,6% zakładanego planu (wydatki dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku tj. m.in. zakup samochodu dla potrzeb Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie).

Pan Ireneusz Smolarek poinformował o pracach związanych z uruchomieniem w m-cu sierpniu bieżącego roku alarmowego numeru telefonu – „112”, funkcjonującego w ramach systemu łączności ratunkowej pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Pogotowiem Ratunkowym oraz Starostwem Powiatowym. Stwierdził, że jest to system informacji ratunkowej i w chwili zdarzenia, straż natychmiast powiadamia policję oraz pogotowie ratunkowe.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.