Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 5 września 2005 roku

„Ocena wykonania inwestycji realizowanych we współpracy z innymi samorządami”, to temat posiedzenia Komisji Samorządności (...) w dniu 5 września br., które prowadził Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Jeleń. W posiedzenidział wzięło 5 członków Komisji oraz Pan Piotr Jacek Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, Pani Gabriela Zając Skarbnik Powiatu oraz Pan Jarosław Galusek Specjalista Referatu ds. Promocj Integracji Europejskiej.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg zapoznał Komisję z realizacją wspólnych inwestycji Powiatu Pszczyńskiego i Gmin, prowadzonych w ciągu dróg powiatowych w bieżącym roku.
I. Gmina Suszec
Zgodnie z zawartym porozumieniem, łączna wartość zadań wynosi l.300.000 zł., z czego Gmina Suszec wnosi l.200.000 zł., a PZD Pszczyna 100.000 zł. Ujęte w porozumieniu inwestycje to: budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w sołectwie Kryry, budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia w sołectwie Mizerów, budowa chodnika przy ul. Jana Pawła w sołectwie Kobielice. Otwarcie przetargu na te zadania nastąpi 19 września 2005 r., a przewidywany termin ich realizacji, to 30.06.2006 r. Ponadto w trakcie realizacji jest I etap przebudowy ul. Lipki w Mizerowie tj. budowa chodnika i wzmocnienie nawierzchni, a także przygotowywana jest do realizacji „Modernizacja ul. Baranowickiej w Suszcu" oraz czterostronne porozumienie na realizację „Przebudowy ul. Ks. Barona w Rudziczce".

. Gmina Miedźna
Zgodnie z zawartym porozumiem, łączna wartość inwestycji wynosi 110.000 zł., z czego Gmina Miedźna wnosi 10.000 zł., a PZD Pszczyna 100.000 zł. Ujęte w porozumieniu inwestycje to: remont chodnika we Frydku i w Miedźnej w ciągl. Bieruńskiej, wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej w Gilowicach w ciągl. Górnośląskiej oraz budowa kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul. Lompy w Gilowicach. Przetargi na w/w zadania zostały już rozstrzygnięte. Zakończenie prac remontowych chodnika we Frydku przewidziane jest na 30.09.2005 r., a w Miedźnej na 18.10.2005 r., natomiast wykonanie nawierzchni na zatoce autobusowej w Gilowicach nastąpi do dnia 26.09.2005 r. Z ramienia PZD Pszczyna przeprowadzono również remont nawierzchni asfaltobetonowych w ciągl. Wiejskiej i skrzyżowania z ul. Pszczyńską w Miedźnej oraz ul. Górnośląskiej i Pszczyńskiej w Gilowicach, a także renowację nawierzchni w ciągl. Topolowej w miejscowości Góra i ul. Pszczyńskiej w Woli.

I. Gmina Pszczyna
Zgodnie z zawartym porozumieniem, łączna wartość inwestycji wynosi 220.000 zł., z czego wkład Miasta i Gminy Pszczyna stanowi 70.000 zł., a PZD Pszczyna 150.000 zł. Ujęte w porozumieniu inwestycje to kontynuacja budowy chodnika w ciągl. Katowickiej w Piasku (realizacja została zakończona), budowa chodnika w ciągl. Chopina w Pszczynie (wykonanie nastąpi po opracowaniu projektu technicznego) oraz wykonywanie projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie. Ponadto Gmina Pszczyna przeznaczyła dodatkowe środki w wysokości 200.000 zł., z których część zostanie przeznaczona na kontynuację budowy chodnika w Piasku, a pozostała na realizację remontu chodnika na skrzyżowanil. Powstańców Śląskich i ul. Jedności w Studzionce.

IV. Gmina Pawłowice
Zgodnie z zawartym porozumieniem, łączna wartość zadań wynosi 330.000 zł., z czego Gmina Pawłowice wnosi 230.000 zł., a PZD Pszczyna 100.000 zł. Ujęte w porozumieniu inwestycje to budowa chodnika w ciągl. Boryńskiej w Warszowicach, budowa chodnika w ciągl. Korczaka i ul. Kraszewskiego w Golasowicach - kontynuacja budowy do ul. Orzeszkowej (realizacja obu zadań została już zakończona) oraz budowa chodnika w ciągl. Ligonia w Krzyżowicach.
Ponadto Gmina Pawłowice i Zarząd Powiatu podpisze Porozumienie na wykonanie projektu przebudowy ul. Kasztanowej i ul. Wiejskiej w Jarząbkowicach, którego łączna wartość wynosi 25.000 zł. (wkład Gminy stanowi 20.000 zł., a PZD 5.000 zł.).

V. Gmina Goczałkowice - Zdrój
Zgodnie z zawartym porozumieniem, łączna wartość zadań wynosi 151.526 zł., z czego wkład Gminy stanowi 100.000 zł., a PZD Pszczyna 51.526 zł. Ujęte w porozumieniu inwestycje to remont chodnika w ciągl. Brzozowej w Goczałkowicach – Zdroju oraz remont chodnika w ciągl. Szkolnej w Goczałkowicach - Zdroju - dojście do przystanku autobusowego (zadania te zostały już wykonane).
Podpisano również wspólne porozumienie na przebudowę ul. Głównej w Goczałkowicach wraz z chodnikiem i odwodnieniem - odcinek od ul. Św. Anny do ul. Zimowej. Łączna kwota porozumienia wynosi 13.923.42 zł., z czego wkład Gminy wynosi 9.189,46 zł., a Zarządu Powiatu 4.733,96 zł. (prace te zostały już zrealizowane). Ze środków unijnych rozpoczęto także realizację przebudowy ul. Głównej w Goczałkowicach - Zdroju wraz z chodnikiem i odwodnieniem - odcinek od DK l do wiaduktu, natomiast w lipcu b.r. zakończono przebudowę ul. Głównej w Goczałkowicach w ramach usuwania skutków powodzi oraz przeprowadzono remont nawierzchni asfaltobetonowej w ciągl. Zimowej. Ponadto w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w roku 2005 zabezpieczono kwotę 225.OOO zł., na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 928 (ul. Centralna, i ul. Przelotowa) z drogami powiatowymi (ul. Przelotowa i Rodzinna) na małe rondo w Kobiórze - wkład w wysokości 150.000 zł, oraz na przebudowę skrzyżowania DW 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową S4133 (ul. Wiejska) w miejscowości Miedźna - wkład w wysokości 75.000 zł.

Specjalista Referatu ds. Promocj Integracji Europejskiej przekazał, iż współpraca Referatu z Gminami Powiatu Pszczyńskiego układa się bardzo dobrze i polega na realizacji wspólnych działań promocyjnych. W roku bieżącym wspólnie zrealizowano m.in. następujące przedsięwzięcia:
- Lato z Jedynką,
- Targi Turystyczne – Katowice, marca br.,
- opracowywanie Mapy Turystycznej Powiatu.

Inne wiadomości

 • Ogólne

  Wakacje z lokalnymi produktami. 23 czerwca startuje goczałkowicki Bazarek

  Powiat Pszczyński i Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój zapraszają na Bazarek Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. Kolejny raz podczas wakacji na terenie goczałkowickiego uzdrowiska nasi lokalni producenci, rolnicy i pszczelarze będę promować certyfikowane miody, sery, przetwory, sery i kosmetyki.

 • Ogólne

  Sekretne życie budzików. Nowa wystawa w centrum przesiadkowym

  W centrum przesiadkowym w Pszczynie odbył się wernisaż wystawy Zofii Siwy „Sekretne życie Budzików”. Ilustracje autorki i budziki pochodzące z pracowni Stanisława Lisa, pszczyńskiego zegarmistrza będę zdobić wnętrze budynku do 19 sierpnia. Zwieńczeniem był spektakl „Samotna Kukułka” w wykonaniu Stowarzyszenia „take tam...” im. Artystów Międzywojnia.

 • Ogólne

  Koncert TTT przesunięty na inny termin

  Ważny komunikat. Ze względu na obowiązujące ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia o burzach, wspólnie z zespołem TTT podjęliśmy decyzję o przesunięciu dzisiejszego koncertu w ramach projektu "Przesiądź się na kulturę". Wasze bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Z chłopakami widzimy się w sierpniu. O dokładnym terminie koncertu poinformujemy w późniejszym czasie.