Wiadomości

2 stycznia 2020

Możliwości wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie zwraca się o wpłacanie darowizn na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego. Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów! Prosimy także o przekazywanie 1% podatku na rzecz szpitala.

Grafika przedstawia budynek pszczyńskiego spzitala widziany z lotu ptaka. Na ujeciu widać cały kompleks - pawilon łóżkowy oraz diagnostyczny.

Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy - to oni muszą walczyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nia. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wsparcia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego.

Każdy podatnik może obdarować 1% swojego podatku Stowarzyszenie Omnibus, które przekaże środki na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Za wsparcie Szpitala Powiatowego w Pszczynie gorąco dziękujemy!

Możliwości wsparcia Szpitala Powiatowego w PszczynieDarow­izny na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego


można je wpłacać na spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zone konto bankowe:
36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 - 200 Pszczyna

1% podatku na zakup sprzętu dla szpitala


- wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać:
- nr KRS: 0000237488
- pełną nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
- cel szczegółowy: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Zbiórka na stronie "Omnibusa"


- kliknij TUTAJ

Wpłaty na konta „Omnibusa”
z tytułem przelewu „Szpital Powiatowy w Pszczynie”


- Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
- Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
- konto walutowe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
- konto walutowe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Grafika przedstawiająca koronawirusa. Pod linkiem znajdują się aktualne informacje dotyczące koronawirusa, jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia, działania podejmowane przez powiat pszczyński, zasady działania Starostwa Powiatowego i jednostek, Szpitala Powiatowego, szkół ponadpodstawowych, informacje dla osób z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca budynek Szpitala Powiatowego w Pszczynie wraz z parkingiem. Pod linkiem informacja o możliwościach wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie – wpłacanie darowizn na zakup środków ochrony osobistej, 1% podatku, wpłaty na konta stowarzyszenia Omnibus.
Grafika przedstawiająca budynek Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Pod linkiem szczegółowy opis procedur, wnioski do pobrania, informacje o opłatach i krok po kroku wyjaśnienie, jak załatwić swoją sprawę w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.
Grafika przedstawiająca trwająca budowę drogi – etap układania asfaltu, walec wyrównuje nawierzchnię. Pod linkiem mapa powiatu pszczyńskiego wraz z wykonanymi przez powiat pszczyński inwestycjami od 2010 roku. Najważniejsze inwestycje  drogowe, z zakresu bezpieczeństwa, edukacji, zdrowia, komunikacji czy ochrony środowiska.
Grafika przedstawiająca ikonę wiadomości mailowej – kopertę ze znakiem @ i napis Newsletter powiatowy. Pod linkiem informacje o powiatowym newsletterze, czyli przysyłanej na Twoją skrzynkę mailową raz w tygodniu wiadomości ze zbiorem najważniejszych informacji mijającego tygodnia. Aby aktywować usługę, trzeba wypełnić formularz.
Grafika przedstawiająca logo akcji Nie dokarmiaj smoga – Smog przedstawiony jako czarny smok. Napis Stan jakości powietrza w powiecie . Pod linkiem iInformacja o wynikach pomiarów jakości powietrza w powiecie pszczyńskim i województwie śląskim.
Grafika z napisem Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych  i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacje o wsparciu organizacji pozarządowych w powiecie pszczyńskim.
Grafika z napisem Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem informacja o działaniu punktów, w których udzielana jest darmowa pomoc prawna w powiecie pszczyńskim. Godziny otwarcia, adresy, wnioski.
Grafika z napisem ekolejka Elektroniczny System Rezerwacji. Pod linkiem elektroniczny system rezerwacji wizyty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w wydziale komunikacji, wydziale geodezji oraz punkcie paszportowym. Tutaj zarezerwujesz swoją wizytę w urzędzie na daną godzinę.
Grafika z napisem Powiat bez barier i ikonką przedstawiającą osobę na wózku inwalidzkim oraz osobę sprawną pchającą wózek. Pod linkiem informator dla osób z niepełnosprawnościami. Zawiera informacje o dostępności obiektów w powiecie pszczyńskim, tworzą go osoby z niepełnosprawnościami.
Grafika przedstawiająca przekreślone ucho i napis Usługa tłumacza języka migowego w starostwie. Pod linkiem informacja o możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.
Grafika z napisem To są marzenia, to są plany, na błękitnym tle oraz napis Klip o powiecie pszczyńskim. Pod linkiem piosenka promująca powiat pszczyński, nagrana w 2013 roku. Śpiewa Barbara Broda-Malon, występują mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.
Grafika z napisem Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i elementami zielonego loga powiatu pszczyńskiego w formie korony. Pod linkiem godziny otwarcia oraz dane teleadresowe do Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w Centrum Przesiadkowym w Pszczynie.
Grafika ze zdjęciem białego autobusu oraz napisem Rozkład jazdy autobusów. Pod linkiem strona poświęcona liniom komunikacji publicznej w powiecie pszczyńskim. Aktualne rozkłady jazdy wszystkich linii na terenie powiatu, informacje o zmianach w rozkładach.
Grafika z godłem Polski – biały orzeł z żółtą koroną na czerownym tle oraz napis obywatel.gov.pl. Pod linkiem strona obywatel.gov.pl Ministerstwa Cyfryzacji o informacjach i usługach przyjaznych obywatelom.