Wiadomości

10 grudnia 2019

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych.

I „Zagrożenia dla Organizacji Pozarządowych”
Plan szkolenia: 10.00 - 14.00

• Odpowiedzialność indywidualna członków Zarządu
• Najczęściej spotykane problemy w zarządzaniu podmiotem
• Błędy popełniane przy podpisywaniu umów dotacyjnych
• Rozliczanie dotacji
• Konsultacje - możliwość skorzystania z konsultacji z prawnikiem i psychologiem

Szkolenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica Bogedaina 24 w dniu 14 grudnia 2019 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisy: jtulaja@gmail.com

II. Sprawozdanie finansowe w NGO za 2019 rok oraz CIT-8
Plan szkolenia: 15.00 -19.30

Szkolenie odbędzie się w Powiatowym Centrum Organizacji Pozarządowych, ulica Bogedaina 24 w dniu 27 stycznia 2020 roku. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapisy:
jtulaja@gmail.com

(źródło: Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego