Wiadomości

7 maja 2019

Szkoły w powiecie to mądry wybór

13 maja rusza oficjalna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Szkoły w powiecie pszczyńskim stawiają przede wszystkim na rozwój - w bogatej ofercie posiadają m.in. możliwość odbywania zagranicznych praktyk czy współpracę z przedsiębiorcami o dużej renomie na rynku.

szkoły
Starostwo Powiatowe w Pszczynie wydało informator dla uczniów, w którym znalazły się informacje o proponowanych kierunkach i profilach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat pszczyński oraz gminy Pszczyna, Miedźna i Pawłowice.

- Absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych stają teraz przed trudnym wyborem ścieżki edukacji. Do 25 czerwca muszą zdecydować się, w której szkole będą się dalej uczyć. Szkoły znajdujące się w powiecie pszczyńskim maja bardzo bogatą i ciekawą ofertę. Jestem przekonana, że każdy uczeń dokona takiego wyboru, który spełni jego oczekiwania i pomoże mu w pełni rozwinąć swój potencjał - mówi starosta Barbara Bandoła.

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie oferuje naukę w dwóch klasach matematycznych, biologicznej oraz polonistyczno-medialnej. Od lat notowane jest także w prestiżowym rankingu Perspektyw. W „Chrobrym” duży nacisk kładzie się na naukę języków obcych - w szkole można uczyć się m.in. angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Placówka umożliwia rozwój talentów artystycznych w ramach zajęć organizowanych przez POPP, posiada własną gazetę i szkolne radio. Często organizuje także wykłady wybitnych przedstawicieli świata nauki, obozy naukowe oraz wymiany międzynarodowe.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie przygotowuje swoich uczniów tak, żeby nie mieli trudności w odnalezieniu się na rynku pracy w takich zawodach jak m.in. mechanik, fryzjer, elektryk, stolarz, technik programista czy tapicer. To, co wyróżnia szkołę to przede wszystkim współpraca z przedsiębiorcami, którzy oferują możliwość późniejszego zatrudnienia absolwentów. Uczniowie mają możliwość nauki w doskonale wyposażonych pracowniach oraz brania udziału w zagranicznych projektach.

Największa szkoła prowadzona przez powiat pszczyński, Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Pszczynie posiada szeroką ofertę praktyk i staży zagranicznych. Uczniowie wyjeżdżają m.in. do Niemiec, Czech, Włoch, Portugalii czy Hiszpanii. Szkoła posiada własny basen, internat czy strzelnicę. Nieustannie unowocześniane są także pracownie do nauki zawodu. Organizowane są także kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli prowadzi Ośrodek Egzaminacyjny w takich zawodach jak monter mechatronik, monter elektronik, technik informatyk i technik mechatronik. Nowoczesne pracownie i współpraca z lokalnymi firmami dają szerokie możliwości rozwoju, a swoje horyzonty uczniowie mogą poszerzać podczas zagranicznych staży Niemczech, Hiszpanii czy Portugalii.

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka posiada bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Wysoce wykwalifikowana kadra pracuje z uczniami na lekcjach z muzykoterapii, socjoterapii czy plastykoterapii. Szkoła przysposabia także do pracy w takich dziedzinach jak prace ogrodnicze, prace biurowe oraz elementy szycia ręcznego.

W informatorze znajdziemy także informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez gminy - III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie, Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty szkół do pobrania tutaj:
Informator na rok szkolny 2019/2020