Transmisje z sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego VI kadencji

Transmisja z XXXIV sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego w dniu 24 listopada 2021 r.

Archiwum transmisji z sesji

http://tv.powiat.pszczyna.pl/archiwumsesji/ otwiera się w nowym oknie - link przekierowujący do transmisji sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego. Na obrazie widać salę sesyjną Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Wewnątrz sali znajduje się stół, za którym siedzi osoba prowadząca obrady.

Szanowni Państwo!
Nowe wymogi prawne wynikające z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych nakładają na samorządy m.in. obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, napisów dla osób niesłyszących. Informujemy, że napisy na nagraniach z zakończonej sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem, z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania.