Powiat pszczyński - podstrona

Samorząd

27 maja 1990 r. maja powstał samorząd terytorialny. Właśnie wtedy odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe w Polsce.


Jak członkowie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego wspominają powstanie samorządu terytorialnego? ZOBACZ FILM:

W 1990 r. w Senacie została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych, a potem i regionalnych wspólnotach. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze niezależne wybory do samorządu gminnego.

Samorządy sprawnie realizują inwestycje, świadczą usługi dla mieszkańców, zajmują się pomocą społeczną, dbają o edukację młodych mieszkańców i wykonują wiele kolejnych zadań, nakładanych przez administrację rządową.

- Mam pełne przekonanie, że minione 30 lat to jeden z najlepszych okresów w historii Polski. To samorząd nie do poznania zmienił polskie gminy, a później powiaty i województwa - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Stefan Ryt, wójt Kobióra w latach 1991-2014, a od 2014 r. członek Zarządu Powiatu pszczyńskiego wspomina, że 30-lat temu oczekiwania mieszkańców były wielkie. - Gmina Kobiór powstała w 1991 roku. Okazało się, że mamy pieniądze, którymi sami możemy dysponować. Zaczęliśmy od spraw najważniejszych - nie było wody we wszystkich domostwach, od gazyfikacji, budowy dróg i tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Ale pomagaliśmy także mieszkańcom w ich codziennych problemach, np. brakiem dostaw chleba do sklepu - mówi Stefan Ryt, Honorowy Wójt Gminy Kobiór.

- Jako nowo wybrani radni w ramach Komitetu Obywatelskiego wchodziliśmy na dziewicze tereny samorządności. Podejmowanie decyzji ze świadomością, że teraz wiele zależy od nas, że możemy sami kształtować swój budżet, na początku nie była łatwa - mówi Grzegorz Nogły, członek zarządu Powiatu Pszczyńskiego, który 30 lat temu po raz pierwszy został radnym gminy Pawłowice.

Podczas ostatnich 30 lat mieszkańcy powierzyli funkcje wójtów lub burmistrzów gmin naszego powiatu 24 osobom. W 1998 roku dokonały się kolejne reformy, polegające na wprowadzeniu samorządu terytorialnego na szczeblach powiatowym i wojewódzkim. Od tamtej pory powiatem pszczyńskim kieruje czwarta osoba na stanowisku starosty.

- 30 lat temu powstały gminy - to podstawowa jednostka samorządu w naszym kraju. Gminy skupione w ramach powiatu, który powstał dziewięć lat później, mogą ze sobą współpracować, mogą się nawzajem inspirować i tak rzeczywiście się dzieje. Za tę współpracę wszystkim samorządowcom z gmin na terenie powiatu pszczyńskiego serdecznie dziękuję - mówi starosta Barbara Bandoła i podkreśla, że podziękowania należą się wszystkim samorządowcom oraz pracownikom samorządowym, którzy budowali i ciągle rozwijają samorządową wspólnotę.