Powiat pszczyński - podstrona

Środowisko

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10, stopień 1.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10
Data wystąpienia: 25.04.2024r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
Przyczyny: emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym

Rok 2024 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu B(a)P w pyle PM10 Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Zabrzu, Rybniku, Częstochowie, Godowie, Knurowie, Pszczynie, Myszkowie, Tarnowskich Górach, Żywcu za okres od 01.03.2023 r. do 31.03.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie prawie całego województwa śląskiego z wyłączeniem powiatu miasto Bielsko-Biała.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P wynosi: 4 179 937 osób.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności

 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Plik do pobrania

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ngm3 ) w pyle zawieszonym PM10, format pliku: PDF, rozmiar: 202.17 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Środowisko

  Ostrzeżenie 3. stopnia o burzach

  IMGW-PIB w Krakowie wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach i 1. stopnia o upale. Prosimy zachować najwyższą ostrożność, śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej.

 • Środowisko

  Ostrzeżenie o upale

  IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie 1. stopnia o upale.