Powiat pszczyński - podstrona

Środowisko

Zła jakość powietrza

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, poziom 2.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 14.03.2024 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od godz. 09.00 dnia 14.03.2024 r. do godz. 24.00 dnia 14.03.2024 r.

Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów

Dzień 14.03.2024 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: prognozowane na dzień 14.03.2024 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat pszczyński, powiat bielski

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 14.03.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 wynosi: 617 085 osób

Więcej informacji o zagrożeniu - wrażliwe grupy ludności, możliwe negatywne skutki dla zdrowia, zalecane środki ostrożności znajdują się w pliku do pobrania poniżej.

Plik do pobrania

14.03.2024 ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla PM10 w powietrzu, format pliku: PDF, rozmiar: 138.36 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Środowisko

    Ostrzeżenie 3. stopnia o burzach

    IMGW-PIB w Krakowie wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach i 1. stopnia o upale. Prosimy zachować najwyższą ostrożność, śledzić komunikaty i rozwój sytuacji pogodowej.

  • Środowisko

    Ostrzeżenie o upale

    IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie 1. stopnia o upale.