Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 1379/314/24 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 9 kwietnia 2024 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2024 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

- 3.100 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację projektu pn. Organizacja 21. edycji festiwalu „Reggae w Stodole”;

- 1.800 zł dla "Przeciw Nicości" - Stowarzyszenia Fotograficznego im. Mieczysława Wielomskiego na realizację projektu pn. IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Polska jest piękna" w Goczałkowicach-Zdroju;

- 3.000 zł dla Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna na realizację projektu pn. Udział w przeglądzie chórów w kraju oraz w warsztatach muzycznych połączonych z propagowaniem pieśni śląskich;

- 3.000 zł dla Stowarzyszenia KINGART na realizację projektu pn. Mikołajkowy Koncert Kameralny;

- 5.000 zł dla Klubu Sportowo - Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Zapewnienie mieszkańcom powiatu rozwijania aktywności w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego poprzez udział w wyjazdach do instytucji kultury i udział w spektaklach teatralnych i koncertach;

- 2.000 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich w Mizerowie na realizację projektu pn. Rozbudzenie aktywności kulturalno-społecznej wśród mieszkańców powiatu pszczyńskiego;

- 2.800 zł dla Stowarzyszenia Pless Art na realizację projektu pn. Plener malarstwa i rzeźby młodzieży szkół średnich powiatu;

- 1.300 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. Święto ziół w skansenie.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości