Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Zadanie pn. Obchody Święta Konstytucji 3-maja

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Obchody Święta Konstytucji 3-maja złożonej przez Stowarzyszenie Związek Górnośląski Koło Suszec.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Związek Górnośląski Koło Suszec, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 571), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 27 marca 2024 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Do pobrania:

Skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego, format pliku: PDF, rozmiar: 161.29 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.13 KB

W przypadku trudności z odczytaniem skanu oferty, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl).

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości