Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców powiatu pszczyńskiego w 2022 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie od 9 do 15 lutego 2022 roku. Decyduje data wpływu do Starostwa.

Do pobrania:
Ogłoszenie naboru na członków komisji, format pliku: PDF, rozmiar: 259.26 KB
Formularz zgłoszenia kandydata, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.03 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości