Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 4 lutego 2022 roku do dnia 25 lutego 2022 roku do godz. 14:00 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty, zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., na realizację zadań publicznych powiatu w 2022 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, format pliku: PDF, rozmiar: 229.79 KB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego, format pliku: DOCX, rozmiar: 51.89 KB
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, format pliku: DOCX, rozmiar: 36.11 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości