Organizacje pozarządowe

Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika-gmina Pszczyna

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika-gmina Pszczyna”, złożonej przez Fundację Stajnia Standura.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Stajnia Standura, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty
(do 14 kwietnia 2021 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Do pobrania:

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego, Fundacja Stajnia Standura, format pliku: PDF, rozmiar: 196.42 KB

Skan Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego, złożonej przez Fundację Stajnia Standura na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z zakresu jazda konna - hippika-gmina Pszczyna.
W przypadku trudności z odczytaniem skanu, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl)

Formularz zgłaszania uwag DOC, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.64 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości