Organizacje pozarządowe

Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak)

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak)” - termin 26.07.2021 r. - 31.07.2021 r., złożonej przez Górniczy Klub Sportowy „KRUPIŃSKI - SUSZEC”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Górniczy Klub Sportowy „KRUPIŃSKI - SUSZEC”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1057), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 9 kwietnia 2021 r.), drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl. w zakładce Powiat -> Organizacje Pozarządowe

Do pobrania:

Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego, Górniczy Klub Sportowy „KRUPIŃSKI - SUSZEC”, format pliku: PDF, rozmiar: 188.5 KB

Skan Uproszczonej Oferty Realizacji Zadania Publicznego, złożonej przez Górniczy Klub Sportowy „KRUPIŃSKI - SUSZEC” na realizację zadania pn. Organizacja obozu sportowego dla dzieci (grupa Żak) - termin 26.07.2021 r. - 31.07.2021 r.
W przypadku trudności z odczytaniem skanu, prosimy o kontakt z Wydziałem Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (tel. 32 449 23 10, e-mail: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl)

Formularz zgłaszania uwag DOC, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.68 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości