Organizacje pozarządowe

Powiat wspiera lokalne organizacje

Pandemia w znaczy sposób wpłynęła na ograniczenie wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, aby wesprzeć organizacje pozarządowe przekaże w tym roku 70 tys. zł na realizację inicjatyw skierowanych do mieszkańców.

Kolaż zdjęć. Zawodnicy czterech klubów i drużyn prowadzonych przez organizacje, bądź stowarzyszenia na terenie powiatu pszczyńskiego.

Każdego roku Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przeznacza dotacje organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom na realizację zadań publicznych. W tym roku społecznicy otrzymają dotacje na realizację 29 form aktywności skierowanych do mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

- To ważne, aby zwłaszcza w czasie pandemii wspierać lokalne stowarzyszenia, które doskonale potrafią aktywizować mieszkańców, organizując ciekawe wydarzenia i projekty. Zachęcamy lokalnych społeczników do szukania różnych form aktywności - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przyznał 15 dotacji na łączną kwotę 35 tys. zł na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zostaną one wykorzystane m.in. na organizację zawodów i turniejów, wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży w curlingu czy zajęć tenisowych.

Dziewięć dotacji o łącznej wartości 16 tys. zł przeznaczono na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zrealizowane zostaną m.in. festiwal, konkurs fotograficznego oraz warsztaty muzyczne.

10 tys. zł trafi do organizacji na realizację pięciu zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa, m.in. wycieczek turystycznych i rowerowych.

Łącznie w tym roku społecznicy otrzymają z budżetu powiatu 70 tys. zł. W ramach otwartych konkursów ofert powiat przyznał społecznikom ponad 60 tys. zł. Pozostała kwota to tzw. małe granty w dziedzinie sportu i kultury.

Szczegółowe wyniki otwartych konkursów ofert:

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości