Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 562/121/21 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 23 lutego 2021 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2021 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

  • 3000 zł dla Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna na realizację projektu pn. Udział w inicjatywie kulturalnej mieszkańców powiatu przez uczestnictwo w ogólnopolskim przeglądzie chórów;
  • 1270 zł dla "Przeciw Nicości" - Stowarzyszenia Fotograficznego im. Mieczysława Wielomskiego na realizację projektu pn. VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska jest piękna” w Goczałkowicach - Zdroju;
  • 1700 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację projektu pn. Organizacja 18. Edycji festiwalu „Reggae w Stodole”;
  • 2150 zł dla Stowarzyszenia Związek Górnośląski Koło Suszec na realizację projektu pn. Wydanie książki „Pieśni ludowe i popularne z terenu Ziemi Pszczyńskiej”;
  • 4300 zł dla Klubu Sportowo - Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach związanych z dziedzictwem kulturalnym;
  • 1230 zł dla Stowarzyszenia "take tam" im. Artystów Międzywojnia na realizację projektu pn. Musical dla wszystkich!;
  • 800 zł dla Stowarzyszenia "take tam" im. Artystów Międzywojnia na realizację projektu pn. Eko-bajki dla najmłodszych;
  • 850 zł dla Stowarzyszenia "take tam" im. Artystów Międzywojnia na realizację projektu pn. Pszczyńskie Obchody Roku Stanisława Lema;
  • 700 zł dla Stowarzyszenia Zwykłego "Aniołąki" na realizację projektu pn. Warsztaty muzyczne dla dzieci z zespołem Aniołąki.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości