Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą nr 320/64/20 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 19 lutego 2020 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2020 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

- 3500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczkach związanych z dziedzictwem kulturalnym jak i przemysłowym w tym wyjazdach do teatrów;
- 1500 zł dla "Przeciw Nicości" - Stowarzyszenia Fotograficznego im. Mieczysława Wielomskiego na realizację projektu pn. V Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach-Zdroju;
- 2700 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację projektu pn. Organizacja 18. Edycji festiwalu „Reggae w Stodole”;
- 2000 zł dla Stowarzyszenia Pszczyńskie Towarzystwo Muzyczne "CON FUOCO" na realizację projektu pn. XVII Festiwal Muzyki Kameralnej „MUSICA DA CHIESA”;
- 2800 zł dla Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna na realizację projektu pn. Udział w inicjatywie kulturalnej mieszkańców powiatu pszczyńskiego przez uczestnictwo w ogólnopolskim przeglądzie chórów;
- 3500 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. Z tradycji czerpiemy siłę… - czyli muzyczny początek ludowej wiosny w skansenie.

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości