Organizacje pozarządowe

Udział drużyn KS „Warszowice” w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Par Mieszanych

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Udział drużyn KS „Warszowice” w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Par Mieszanych” złożonej przez Klub Sportowy „Warszowice”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Klub Sportowy „Warszowice”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 688 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 27 lutego 2020 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Udział drużyn KS „Warszowice” w Eliminacjach do Mistrzostw Polski Par Mieszanych, format pliku: PDF, rozmiar: 185.2 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: PDF, rozmiar: 358.1 KB
Formularz zgłaszania uwag, format pliku: DOCX, rozmiar: 16.25 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości