Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Pszczyny oraz starosta pszczyński zapraszają na spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie połączone będzie ze szkoleniem w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Pszczyna oraz Powiatu Pszczyńskiego i dotyczyć będzie następujących zagadnień:

- zmiana druków ofert, umów i sprawozdań - konkursy na 2020 rok,
- rozliczenie zadań realizowanych w roku 2019 roku,
- przegląd najważniejszych zmian w przepisach dot. funkcjonowania organizacji pozarządowej.

Termin: 27 listopada 2019 roku (środa), godzina: 1600. Planowany czas szkolenia - około 3 godzin.

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Pszczynie (II piętro), ul. Rynek 2,
43-200 Pszczyna

Organizatorzy: Urząd Miejski w Pszczynie, Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Prosimy o e-mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie do dnia 22.11.2019 roku: e-mail: lfoltyn@pszczyna.pl, tel.: 32 449 38 78.

Prowadzący: Artur Gluziński - Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki "Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Stałe współpracuje z organami administracji publicznej: m.in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast i gmin oraz starostwami powiatowymi. Prowadzi szkolenia w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Organizacje pozarządowe

    Świąteczne Forum Organizacji Pozarządowych

    Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie i Powiat Pszczyński zapraszają przedstawicieli NGO z naszego powiatu na Świąteczne Forum Organizacji Pozarządowych, które odbędzie się 13 grudnia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Patronat nad wydarzeniem objęła starosta Barbara Bandoła.

  • Organizacje pozarządowe

    Konkurs grantowy: 6 tys. zł dla organizacji

    Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym Śląskie NOWEFIO na rozwój instytucjonalny młodych organizacji pozarządowych. O dotacje w wysokości do 6 tys. zł mogą ubiegać się młode organizacje zarejestrowane na terenie województwa śląskiego.