Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja

Uchwałą nr 103/20/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 marca 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:
- 2450 zł dla Stowarzyszenia Chór Mieszany "Lutnia" Pszczyna na realizację projektu pn. Udział w inicjatywie kulturalnej mieszkańców powiatu pszczyńskiego poprzez uczestnictwo w ogólnopolskim festiwalu/konkursie chórów;
- 1850 zł dla Stowarzyszenia "take tam…" im. Artystów Międzywojnia na realizację projektu pn. Masz prawo! Filmy edukacyjne na 30-lecie Konwencji Praw Dziecka;
- 1350 zł dla Stowarzyszenia Zwykłego "Aniołąki" na realizację projektu pn. Warsztaty wokalne dla dzieci oraz organizacja koncertu finałowego;
- 1450 zł dla Agencji Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej sp. z o. o. na realizację projektu pn. Święto ziół w skansenie.

Inne wiadomości