Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 20 lutego 2019 roku do dnia 13 marca 2019 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - II edycja, format pliku: PDF, rozmiar: 5.09 MB
Wzór oferty 2019.pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 258.23 KB
Wzór oferty 2019.doc, format pliku: DOCX, rozmiar: 57.1 KB
Wzór sprawozdania.pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 282.73 KB
Wzór sprawozdania.doc, format pliku: DOCX, rozmiar: 54.72 KB

Inne wiadomości