Organizacje pozarządowe

Seniorze, aktywność jest niezbędna

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorze, aktywność jest niezbędna” złożonej przez Stowarzyszenie Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenia Pszczyński Uniwersytet Trzeciego Wieku, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 26 lutego 2019 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Oferta: Seniorze, aktywność jest niezbędna, format pliku: PDF, rozmiar: 922.26 KB
Formularz zgłaszania uwag.pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 103.55 KB
Formularz zgłaszania uwag.doc, format pliku: DOCX, rozmiar: 13.95 KB

Inne wiadomości