Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Uchwałą nr 69/14/19 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 lutego 2019 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych powiatu pszczyńskiego w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:
- 2300 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie wspinaczki;
- 2900 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budo” przy SP nr 2 w Pawłowicach na realizację projektu pn. Szkolenie dzieci i młodzieży w kung-fu wu-shu;
- 7200 zł dla Instytutu Sportów i Systemów Walki na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu pszczyńskiego udziału w zajęciach o charakterze sportowym z elementami systemów walki;
- 1100 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Warszowice na realizację projektu pn. Dziecięcy Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa UKS Warszowice połączony z festynem rodzinnym;
- 5400 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Plesbad Pszczyna na realizację projektu pn. Aktywne wakacje 2019 z badmintonem;
- 3700 zł dla Centrum Aktywności Ruchowej na realizację projektu pn. Sprawne dziecko - Liga Maluchów;
- 3300 zł dla Centrum Aktywności Ruchowej na realizację projektu pn. Piknik rekreacyjno - sportowy;
- 4000 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego "Iskra" na realizację projektu pn. Sportowa wiosna;
- 2900 zł dla Miejskiego Klubu Sportowego "Iskra" na realizację projektu pn. Moje marzenie - Mecz Bundesliga.

Inne wiadomości