Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 2100 zł dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na realizację zadania pn.: „W zdrowszym ciele zdrowszy duch”- Świetlica Terapeutyczna dla Osób Dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną,
2. 3200 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Słuchu i Wadami Wymowy na realizację zadania pn.: „Ochrona zdrowia osób z wadami słuchu i wymowy w powiecie pszczyńskim”,
3. 1500 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUDO” przy SP nr 2 w Pawłowicach na realizację zadania pn.: „Organizacja zajęć profilaktyki wad postawy”,
4. 850 zł dla Fundacji „Moja Przyszłość” na realizację zadania pn.: „Zajęcia z hipoterapii dla mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach,
5. 3000 zł dla Fundacji Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju na realizację zadania pn.: „Power do zdrowia”.
6. 800 zł dla Fundacji „Moja Przyszłość” na realizację zadania pn.: „Zabawa taneczna integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
7. 1700 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo -Turystycznego „Diablak” na realizację zadania pn.:„Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia”,
8. 1850 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM” na realizację zadania pn.: „Pływanie jako forma usprawniania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Powiatowa Spartakiada osób niepełnosprawnych”,

Inne wiadomości