Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 1700 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Uczniom z Upośledzeniem Umysłowym przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie „RAZEM” na realizację zadania pn.: „Dogoterapia i hipoterapia jako formy usprawniania deficytów zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie”

Inne wiadomości