Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Decyzją Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 1500 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XL Rajd Pieszy i Rowerowy po Ziemi Pszczyńskiej;

2. 1200 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XIII Rajd Rowerowy Poznajemy okolice Jeziora Goczałkowickiego;

3. 1500 zł dla Oddziału PTTK Ziemi Pszczyńskiej na realizację projektu pn. XIX Rajd Górski Pieszy dla młodzieży Powiatu Pszczyńskiego;

4. 2000 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. IV Rajd Górski dla uczniów szkół podstawowych;

5. 1800 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego "Diablak" na realizację projektu pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu spędzenia wolnego czasu poprzez uprawianie turystyki w formie wycieczek turystycznych;

Inne wiadomości