Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Uchwałą Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 13 lutego 2017 r. dokonano wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Pszczyńskiego w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Dotacje otrzymują następujące podmioty:

1. 4390 zł dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia PRZECIW NICOŚCI na realizację zadania pn. Konkurs i Ogólnopolski Festiwal Fotografii Ojczystej w Goczałkowicach Zdroju.

2. 2475 zł dla Stowarzyszenia Kobiórska Inicjatywa Kulturalna na realizację zadania pn. Organizacja 15 edycji festiwalu „Reggae w Stodole."

3. 750 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Diablak” na realizację zadania pn. Tworzenie możliwości mieszkańcom powiatu wzięcia udziału w warsztatach fotograficznych.

4. 2465 zł dla Fundacji Pszczyńska Organizacja Współpracy, Ekspresji i Rozwoju na realizację zadania pn. Animatorzy kultury ziemi pszczyńskiej.

5. 620 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowo-Turystycznego „Diablak” na realizację zadania pn. IV Dziennikarsko - Fotograficzny Konkurs - Wspomnienie Wakacji.

Inne wiadomości