Organizacje pozarządowe

Konsultacje ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku

Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na konsultacje ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku.

Konsultacje odbędą się 25 stycznia (środa) w godzinach od 11.00-17.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. Bogedaina 24 w Pszczynie). Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny konsultacji telefonicznie z animatorem ROWES - Justyną Tulaja pod numerem 602 397 937. Oferty do konsultacji można przesyłać również na adres justyna.tulaja@csr.biz.pl

Jako narzędzie pomocne w wypełnianiu oferty poniżej zamieszczany wzór wypełniania oferty na realizację zadań publicznych (do pobrania poniżej):
Sprawozdanie - poradnik, format pliku: DOC, rozmiar: 224.5 KB
Poradnik, format pliku: DOCX, rozmiar: 68.35 KB

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie w  związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(źródło: Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych)

Inne wiadomości