Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2017 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 11 stycznia 2017 roku do dnia
1 lutego 2017 roku do godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, format pliku: PDF, rozmiar: 2.31 MB
Wzór oferty, format pliku: DOCX, rozmiar: 53.09 KB
Wzór umowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 69.3 KB
Wzór sprawozdania, format pliku: DOCX, rozmiar: 65.76 KB

Inne wiadomości