Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Organizacja wystaw fotograficznych podczas Festiwalu Fotografii Ojczystej „Cisza tylko w oddali”

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Organizacja wystaw fotograficznych podczas Festiwalu Fotografii Ojczystej „Cisza tylko w oddali” złożonej przez Stowarzyszenie „Przeciw Nicości”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie „Przeciw Nicości”, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego, na tablicy informacyjnej Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) oraz na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty (do 14 czerwca 2016 r.), osobiście w formie pisemnej w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 (pokój nr 8) lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat.pszczyna.pl na formularzu zgłaszania uwag (skan z podpisem).
Formularz zgłaszania uwag dostępny jest w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8) lub na stronie internetowej powiatu www.powiat.pszczyna.pl.

Oferta - Organizacja wystaw fotograficznych podczas Festiwalu Fotografii Ojczystej „Cisza tylko w oddali”, format pliku: PDF, rozmiar: 1.24 MB
Formularz zgłaszania uwag - Organizacja wystaw fotograficznych podczas Festiwalu Fotografii Ojczystej „Cisza tylko w oddali”, format pliku: DOCX, rozmiar: 13.46 KB

Inne wiadomości