Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego”.

Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 22.10.2015 do 30.10.2015 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: promocja@powiat.pszczyna.pl.

Projekt trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Pszczyńskiego, format pliku: PDF, rozmiar: 2 MB

Inne wiadomości