Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi, format pliku: PDF, rozmiar: 310.79 KB

Inne wiadomości