Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2015 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 13 stycznia 2015 roku do dnia 27 stycznia 2015 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej, format pliku: PDF, rozmiar: 2.75 MB
Formularz zgłoszeniowy .pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 299.15 KB
Formularz zgłoszeniowy .doc, format pliku: DOCX, rozmiar: 19.74 KB

Inne wiadomości