Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Protokół z przebiegu konsultacji

Protokół z konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2014 Starosty Pszczyńskiego z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z  Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. konsultacje przeprowadzono w okresie 08.09.2014 r. do 19.09.2014 r.
Informacje o konsultacjach opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.pszczyna.pl otwiera się w nowym oknie, na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego www.powiat.pszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie w dniu 04.09.2014 r.

W wyznaczonym terminie do siedziby Starostwa Powiatowego w Pszczynie nie wpłynęły żadne uwagi.

Inne wiadomości