Powiat pszczyński - podstrona

Dla niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana na kolejną kadencję

Podczas posiedzenia inaugurującego, wicestarosta Damian Cieszewski wręczył akty powołania na kolejne cztery lata członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. To organ opiniodawczo-doradczy składający się z pięcioro przedstawicieli działających na terenie powiatu pszczyńskiego organizacji pozarządowych.

Członkowie Rady z wicestarostą we wspólnym zdjęciu.

Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2024-2028 tworzą: przewodniczący Grzegorz Kuczera (członek Stowarzyszenia „Razem” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami), wiceprzewodniczący Jarosław Folek (zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa), sekretarz Beata Brom (dyrektor Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach), Krystyna Fuławka (przewodnicząca Zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną) oraz Helena Mazur (prezes Zarządu pszczyńskiego koła Polskiego Związku Niewidomych). Te same osoby pracowały w Radzie w poprzedniej kadencji.

Wicestarosta Damian Cieszewski podziękowała członkom Rady za pracę w minionej kadencji. - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy staroście pszczyńskim stawiana jest jako przykład do naśladowania. Kluczem jej sukcesu jest współpraca z samorządem i zaangażowanie ze strony członków. Nasza Rada jest blisko osób z niepełnosprawnościami i z ogromną aktywnością reaguje na ich potrzeby - mówi wicestarosta.

Posiedzenia Rady odbywają się raz w miesiącu. Zajmuje się ona w szczególności problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, ich edukacji oraz sytuacji życiowej, a także realizacją praw osób ze specjalnymi potrzebami. Do zakresu zadań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która w powiecie pszczyńskim zaczęła działać w 2016 roku należy także m.in. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Pszczyńskiego pod kątem ich skutków dla osób z niepełnosprawnościami.

To dzięki wnioskom Rady powstał informator dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczano miejsca parkingowe z niebieską kopertą, a w wielu miejscach zastosowano oznaczenia kontrastowe, które dla osób słabowidzących są kluczowe w samodzielnym i swobodnym poruszaniu się. Prośby do Rady o pomoc w indywidualnych potrzebach kierują także mieszkańcy z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie. W minionej kadencji interwencje dotyczyły m.in. uruchomienia na stacji PKP Pszczyna usługi asysty dla osób z niepełnosprawnościami.

- W 2021 roku Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides sprawdzało funkcjonowanie Rad w ramach projektu „Modelowe Społeczne Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”. Wnioski płynące z diagnozy były jednoznaczne, jest wiele do poprawy, ale pojawiają się Rady, które radzą sobie lepiej od innych. Jako przykład podano Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy staroście pszczyńskim - mówi Katarzyna Granda, pełnomocnik ds. osób z niepełnosprawnościami, która wspiera działalność Rady.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Dla niepełnosprawnych

    Ostatni moment na zgłoszenie „Uskrzydlonego”

    Powiat Pszczyński po raz piąty chce uhonorować osoby z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo, odnoszą sukcesy sportowe, angażują się w życie społeczne i rozwijają pasje. Kandydatów do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” można zgłaszać do 12 kwietnia.

  • Dla niepełnosprawnych

    Powiat Pszczyński na niebiesko dla autyzmu

    2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W ramach solidarności z osobami z autyzmem Starostwo Powiatowe w Pszczynie tradycyjnie przyłączy się do akcji „Zaświeć się na niebiesko”.