Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Kończy się kadencja Rady Powiatu. "Wspólnie na rzecz mieszkańców"

24 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Pszczyńskiego w kadencji 2018-2024, podczas którego podsumowano 5,5-letnią działalność Powiatu oraz Rady, podkreślając, że była to oparta na współpracy, merytoryczna kadencja.

W sali sesyjnej trwa sesja rady powiatu. Radni siedzą za stołami ułozonymi w kształt kwadratu

- Kończy się niezwykle intensywna kadencja. Pandemia oraz wojna w Ukrainie wymagały podejmowania szybkich decyzji związanych ze zmianą organizacji świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz koordynowania szeroko pojętej pomocy dla uchodźców. Wszystkie te wydarzenia i dodatkowe obowiązki nie zatrzymały rozwoju naszego powiatu - mówi starosta pszczyńska, Barbara Bandoła, która podczas ostatniej w kadencji 2018-24 sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego podsumowała działalność Powiatu.

Starosta do najważniejszych zadań mijającej kadencji zaliczyła: uruchomienie centrum przesiadkowego, które integruje wszystkie rodzaje komunikacji, przywrócenie pełnej działalności szpitala, rozszerzenie składu właścicielskiego spółki prowadzącej szpital o Gminę Pszczyna, uzyskanie pomocy gmin w zakresie doposażania i remontu tej ważnej dla mieszkańców placówki, skuteczne działania w zakresie dostosowania obiektów starostwa i powiatu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zadania oświatowe - rozszerzenie bazy szkolnictwa zawodowego o sześć nowych pracowni zawodowych. - Dzięki współpracy z gminami i naszej skuteczności w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych - unijnych oraz krajowych przeznaczyliśmy 65 mln zł na poprawę infrastruktury drogowej - przebudowując 30 km dróg, 15 km chodników, dwa mosty i wykonując kolejne kilometry ścieżek rowerowych - podkreśliła starosta.

- Ważnym elementem działalności Powiatu było wdrożenie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej, której celem jest wspieranie miejscowych rolników, pszczelarzy, wytwórców i przedsiębiorców, którzy z pasją wytwarzają produkty cenne lokalnie i kojarzone z ziemią pszczyńską. Nawiązaliśmy szeroką współpracę z mieszkańcami, społecznikami, tworząc przestrzeń do ciekawych inicjatyw kulturalnych, powołaliśmy Forum Seniorów Powiatu Pszczyńskiego, nagradzamy osoby z niepełnosprawnościami wyróżnieniem „Uskrzydlony”, doceniamy sportowców i ludzi kultury przyznając Nagrody Starosty - wyliczała Barbara Bandoła.

Starosta podziękowała naczelnikom i kierownikom wydziałów, dyrektorom i kierownikom jednostek, wszystkim pracownikom za zaangażowanie i odpowiedzialne podejście do realizowanych obowiązków oraz Radnym za współpracę i podejmowanie decyzji dla dobra Mieszkańców powiatu pszczyńskiego.

- Samorząd to sztafeta. To praca, która polega na kontynuacji poprzednio rozpoczętych wyzwań, działań, projektów i bez tego nie byłoby możliwe jego funkcjonowanie - mówiła Barbara Bandoła.

Kadencję Rady Powiatu 2018-2024 podsumował jej przewodniczący Paweł Sadza. - Była to najdłuższa kadencja w historii lokalnego samorządu. Nadszedł czas podsumowań ostatnich ponad 5 lat naszej wspólnej pracy. Słowo wspólnej ma tutaj olbrzymi wydźwięk i znaczenie. Kadencja 2018-2024 to naprawdę zgodna kadencja. Ta praca była intensywna, systematyczna, a z naszej strony mimo pandemii była oparta na olbrzymiej dyscyplinie finansowej ze strony nas jako Rady, nade wszystko Zarządu. Skutki wynikające z pandemii i wojny w Ukrainie, jak i wzrost inflacji to były te elementy najbardziej ryzykowne, najbardziej determinujące każdy kolejny dzień pracy w samorządzie. Ta kadencja to również wydarzenia, które mocno odczuliśmy emocjonalnie - mówił Paweł Sadza, wspominając samorządowców, którzy odeszli w trakcie kadencji - radnego powiatowego Jerzego Sodzawicznego oraz starostę pszczyńskiego II i III kadencji - Józefa Tetlę.

- W szczególny sposób dziękuję p. staroście Barbarze Bandole i całemu Zarządowi Powiatu za ogromne zaangażowanie, niezwykłą pracę i niebagatelne rozwiązania - mówił Paweł Sadza. Przewodniczący Rady Powiatu skierował również podziękowania w kierunku włodarzy wszystkich gmin za bieżącą współpracę. Podziękował sekretarzowi i skarbnikowi, służbom mundurowym, nadzorowi budowlanemu, dyrektorom i kierownikom wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu oraz naczelnikom, kierownikom wydziałów i wszystkim pracownikom Starostwa za wspólną, codzienną, pracę na rzecz rozwoju powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Krystian Szostak wyraził nadzieję, że przyjęte przez Radę Powiatu VI kadencji kierunki działania odnajdą kontynuację w przyszłości. - Kończę piątą kadencję w samorządzie. Obecna kadencja była najbardziej merytoryczną i najbardziej pozbawioną emocji. Dyskutowaliśmy, nie atakując personalnie siebie nawzajem starając się dojść do konkluzji, ponieważ to jest istotą pracy Rady. Samorząd to rozwiązywanie problemów lokalnych, naszych, a nie spory ideologiczne - podkreślił Krystian Szostak.

Podsumowanie pracy Rady Powiatu Pszczyńskiego

Rada Powiatu kadencji 2018-2024 ukonstytuowała się na I sesji, która odbyła się 19 listopada 2018 r. W trakcie 5,5 roku obradowała na 66 sesjach, w tym 4 sesjach nadzwyczajnych oraz 24 zdalnych z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i pracowała w oparciu o uchwalone corocznie plany pracy, wykazując się niemal 97% frekwencją.

18 maja 2022 roku Komisarz Wyborczy postanowieniem stwierdził o wygaśnięciu mandatu radnego Jerzego Sodzawicznego z powodu jego śmierci, jednocześnie postanawiając o obsadzeniu wakującego mandatu przez radnego Józefa Pabina.
Radni pracowali w 5 komisjach stałych, nowością w tej kadencji było obligatoryjne powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W trakcie trwania VI kadencji Rada Powiatu Pszczyńskiego podjęła 529 uchwał w sprawach należących do wyłącznej właściwości Rady oraz wynikających z przyjętych do realizacji zadań, przyjmując i zmieniając budżet Powiatu i Wieloletnią Prognozę Finansową, dostosowując je do potrzeb i realizowanych zadań.

Rada Powiatu podjęła ważne uchwały intencyjne, m.in. w sprawie
- konieczności budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich,
- pozostawienia w niezmienionym kształcie Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie,
- wystąpienia z apelem do Premiera RP o wsparcie lecznictwa uzdrowiskowego,
- wyrażenia stanowczego protestu przeciwko budowie nowych linii kolei dużych prędkości przez cenne przyrodniczo tereny powiatu pszczyńskiego
- zapewnienia stabilnych źródeł finansowania Szpitalowi Joannitas w Pszczynie w wysokości adekwatnej do ponoszonych kosztów działania i potencjału podmiotu leczniczego.

- Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze jedną niezwykle ważną uchwałę, w której Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Pszczynie przy ulicy Antesa 11a. Wiemy doskonale, jak to wyglądało, wiemy, jak wygląda to dziś - jeden z najnowocześniejszych w kraju punktów krwiodawstwa z przestrzenią nieporównywalną do dotychczasowej. To pokazuje, jak ważne są te nasze działania, które zwrócone są ku korzyści tych wszystkich, który powiat pszczyński tworzą - przypomniał Paweł Sadza.

Radni powiatowi kadencji 2018-2024 pozują w ogrodzie sarostwa na pamiątkowym zdjęciu

Skład Rady Powiatu w kadencji 2018-2024: przewodniczący - Paweł Sadza, wiceprzewodniczący - Krystian Szostak, Andrzej Babiński, Barbara Bandoła, Roman Bańczyk, Bogumiła Maria Boba, Damian Cieszewski, Helena Gąska, Zdzisław Goik, Zdzisław Grygier, Danuta Kocurek, Wojciech Lala, Waldemar Lipus, Marek Lucjan, Aleksander Malcher, Janusz Orlik, Michał Pudełko, Stefan Ryt, Krzysztof Spyra, Marian Szwarc, Grzegorz Wanot, Alojzy Wojciech. Mandat po zmarłym Jerzym Sodzawicznym objął Józef Pabin.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.