Powiat pszczyński - podstrona

Dla niepełnosprawnych

Ostatni moment na zgłoszenie „Uskrzydlonego”

Powiat Pszczyński po raz piąty chce uhonorować osoby z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo, odnoszą sukcesy sportowe, angażują się w życie społeczne i rozwijają pasje. Kandydatów do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” można zgłaszać do 12 kwietnia.

Osoby wyróżnione i nominowane do uskrzydlonego.

Wyróżnienie „Uskrzydlony" to wyraz uznania dla mieszkańców powiatu pszczyńskiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności, którzy inspirują swoją aktywnością, osiągają sukcesy, każdego dnia pokazują, że nie ma dla nich ograniczeń, a najważniejsza jest chęć do działania.

Statuetka w kształcie motyla ze szklanymi skrzydłami autorstwa Justyny Dulemby trafi do osoby, która pomimo trudności, z jakimi musi się zmagać na co dzień wykazuje aktywność zawodową, społeczną, bądź spełnia się w sferze sportu czy kultury, ma wyjątkowe osiągnięcia lub bezinteresownie działa na rzecz innych.

Starosta Barbara Bandoła podkreśla, że wyróżnienie „Uskrzydlony” jest formą doceniania osób, które pomimo różnych niepełnosprawności poprzez codzienną działalność inspirują i mogą być wzorem do naśladowania. - Osoby z niepełnosprawnościami są niezwykłe, nie tylko ze względu na swoją różnorodność, ale także zdolność do przekraczania własnych ograniczeń. Rozwijają swoje umiejętności i zdolności, wznoszą się ponad trudności i wprowadzają pozytywne zmiany w swoim życiu - mówi starosta.

Poprzednie edycje „Uskrzydlonego” pokazały, że w powiecie pszczyńskim mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, które są aktywne na różnych polach. Dotychczasowymi laureatami Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zostali: Alicja Szymczak z Pszczyny - emerytowana laborantka, malarka, osoba aktywna społecznie, Szymon Klimza z Warszowic - sportowiec poruszający się na wózku, który uprawia wiele sportów ekstremalnych i dzieli się swoimi doświadczeniami, Filip Walecki z Czarkowa - ultramaratończyk z zespołem Downa, Marek Gruszka z Woli - społecznik, organizator akcji krwiodawstwa, inicjator wielu wydarzeń dla seniorów, zaangażowany w działania charytatywne oraz Julia Jarmusiewicz z Jankowic - niewidoma studentka i masażystka, która angażuje się w działalność charytatywną.

Jak zgłosić kandydata do wyróżnienia?

Aby zgłosić mieszkańca powiatu pszczyńskiego do wyróżnienia, wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Ważne, aby podać dane kandydata m.in. imię, nazwisko, rodzaj jego niepełnosprawności, wiek. Konieczne będzie także krótkie przedstawienie jego życiorysu, tego jak radzi sobie na co dzień. W jakiej dziedzinie się rozwija, na jakiej płaszczyźnie działa. Jakie ma sukcesy? Dlaczego wytypowana osoba jest wyjątkowa? Warto, aby w miarę możliwości szczegółowo i ciekawie przedstawić osobowość i działalność zgłaszanej osoby - na tej podstawie kapituła dokona wyboru.

Gotowy wniosek wraz ze zgodą kandydata na jego zgłoszenie należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uskrzydlony” do Puntu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Pszczynie (parter) osobiście bądź przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego). Na zgłoszenia czekamy do 12 kwietnia 2024 r.

Wyboru laureata dokona Kapituła powołana przez Starostę Pszczyńskiego. Dodatkowych informacji udziela pełnomocnik starosty ds. osób z niepełnosprawnościami, tel. 32 449 23 98.

Pliki do pobrania

Regulamin Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego Uskrzydlony, format pliku: PDF, rozmiar: 187.88 KB
Wniosek o przyznanie wyróżnienia - formularz zgłoszeniowy, format pliku: DOCX, rozmiar: 21.19 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości