Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Włodarze na pierwszym konwencie w 2024 r.

O Planie Urządzania Lasu, organizacji opieki długoterminowej oraz wspólnych inwestycjach na drogach powiatowych rozmawiali w środę włodarze podczas kolejnego posiedzenia Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. W programie spotkania znalazła się również kwestia ogrzewalni dla osób bezdomnych w Pszczynie oraz ekwiwalentu dla strażaków OSP.

Włodarze uczestniczący w konwencie we wspólnym zdjęciu.

17 stycznia w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Gmin Powiatu Pszczyńskiego. Posiedzenie otworzyła starosta pszczyńska, Barbara Bandoła. - W programie styczniowego konwentu znalazły się kwestie, które aktualnie interesują samorządy. Zaprosiliśmy przedstawicieli Nadleśnictwa Kobiór, aby rozmawiać o obowiązującym Planie Urządzania Lasu i o tym, jakie Nadleśnictwo będzie podejmowało działania w kwestii gospodarki leśnej. Omawialiśmy również temat współpracy w zakresie organizacji opieki długoterminowej na terenie powiatu i kierunków rozwoju ochrony zdrowia w Polsce w aktualnej perspektywie unijnej - mówi starosta.

- W trakcie tworzenia Planu Urządzania Lasu na lata 2023-32 wpłynęło najwięcej, bo niemal 1000 uwag i petycji mieszkańców. Jako kierownictwo Nadleśnictwa nie możemy nie brać głosu społeczeństwa pod uwagę, bo to znaczy, że ten temat jest dla mieszkańców ważny. Widzimy w samorządach partnerów - mówił Marian Pigan, nadleśniczy Nadleśnictwa Kobiór, zapowiadając powstanie grupy konsultacyjno-doradczej na terenie powiatu pszczyńskiego oraz informowanie samorządów o planowanych przez Nadleśnictwo działaniach.

Samorządowcy omówili też możliwą współpracę w zakresie organizacji opieki długoterminowej na terenie powiatu. - Od kilku lat podejmując decyzje o rozwijaniu opieki ambulatoryjnej i długoterminowej, jesteśmy o kilka kroków do przodu w stosunku do innych powiatów. To właśnie te działania będą najbardziej promowane w obecnej perspektywie unijnej. Mamy atuty w postaci świetnie działającego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, oddziału geriatrycznego, poradni specjalistycznych, a przede wszystkim personelu, który potrafi ze sobą doskonale współpracować - mówi Katarzyna Michalik, prezes zarządu Szpitala Joannitas w Pszczynie i dodaje, że opieka musi być koordynowana, zatem potrzebna jest współpraca pomiędzy samorządami i jednostkami.

- Powiaty mają zgłaszać wojewodzie gotowość do tworzenia centrów opieki długoterminowej. Chcemy tę bazę poszerzyć - mamy do tego przestrzeń w postaci 8. piętra szpitala oraz budynku w Woli, który po pozyskaniu środków na poprawę efektywności energetycznej mógłby służyć za miejsce opieki nad osobami starszymi, schorowanymi, którymi nie ma się kto zająć. Społeczeństwo się starzeje i takie miejsca muszą powstawać. Ważne jednak, by szły za tym środki na ich utrzymanie - podkreśla starosta.

Włodarze w trakcie konwentu siedzą za stołami.

Samorządowcy zapoznali się również z projektem harmonogramu realizacji inwestycji i remontów na drogach powiatowych.

- Współpraca Powiatu i Gmin przy realizacji inwestycji drogowych prowadzona jest od dwóch dekad. Dzięki niej i naszej skuteczności w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych każdego roku realizujemy wielomilionowe inwestycje na drogach. Chcemy ustalić priorytety i harmonogram prac na najbliższe lata. To pomoże nam aplikować o środki zewnętrzne i tak planować działania, by przebudować jak najwięcej kilometrów dróg - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego. Włodarze gmin otrzymali wykaz planowanych remontów i przebudów dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin, z prośbą, by omówić temat na komisjach z radnymi i przedstawić swoje sugestie.

Włodarze rozmawiali także z Adrianem Kusiem ze stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi”, którzy mówił o potrzebie utworzenia na terenie Pszczyny ogrzewalni dla osób w kryzysie bezdomności. W dalszej części konwentu omówili nowelizację Ustawy o OSP, która daje możliwość samorządom wypłacania ekwiwalentu strażakom nie tylko za działania ratownicze i szkolenia, ale także za podejmowanie innych działań, w tym za zabezpieczenie imprez.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta pszczyńska, Barbara Bandoła, wójt gminy Miedźna, Jan Słoninka, wójt Goczałkowic-Zdroju, Gabriela Placha, wójt Kobióra, Eugeniusz Lubański, wójt Pawłowic, Franciszek Dziendziel, zastępca burmistrza Pszczyny, Piotr Sidzina, wójt Suszca, Marian Pawlas oraz członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły i zaproszeni goście.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości