Powiat pszczyński - podstrona

Protokół z konsultacji społecznych

Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

do pobrania:
Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy, format pliku: DOCX, rozmiar: 19.49 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 28 marca 2024 do 11 kwietnia 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne.

  • Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  • Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 2.01.2024 do 11.01.2024 r.