Powiat pszczyński - podstrona

Dla niepełnosprawnych

Świadczenie wspierające. Ważna informacja dla osób z niepełnosprawnością

1 stycznia ruszyła realizacja nowego świadczenia skierowanego do osób z niepełnosprawnościami - świadczenia wspierającego. Jego uzyskanie odbywa się w dwóch etapach.

I ETAP. Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON)

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:

 • orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS: o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy,
 • orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów (wydanym przed 1998 r.),
 • orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),
 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.

II ETAP. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

WAŻNE! Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy złożyć do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców 41A, 40-024 Katowice lub osobiście podczas dyżuru pracownika Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, który odbywa się w Szpitalu Joannitas w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11 (parter, wysoki budynek szpitala, przed kaplicą) w terminie podanym w harmonogramie otwiera się w nowym oknie.

Szczegółowych informacji udziela WZON w Katowicach pod numerem telefonu 32 207 78 15. Dodatkowe wiadomości znajdują się na stronie internetowej PZON w Rybniku otwiera się w nowym oknie.

Druki wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia i kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem są dostępne w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeb wsparcia, format pliku: PDF, rozmiar: 311.38 KB
Kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, format pliku: PDF, rozmiar: 405.74 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Dla niepełnosprawnych

  Ostatni moment na zgłoszenie „Uskrzydlonego”

  Powiat Pszczyński po raz piąty chce uhonorować osoby z niepełnosprawnościami, które są aktywne zawodowo, odnoszą sukcesy sportowe, angażują się w życie społeczne i rozwijają pasje. Kandydatów do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” można zgłaszać do 12 kwietnia.

 • Dla niepełnosprawnych

  Powiat Pszczyński na niebiesko dla autyzmu

  2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W ramach solidarności z osobami z autyzmem Starostwo Powiatowe w Pszczynie tradycyjnie przyłączy się do akcji „Zaświeć się na niebiesko”.