Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Nowe testy psychologiczne dla Poradni oraz CWDiR

Powiat Pszczyński wyposażył Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Centrum Wsparcie Dziecka i Rodziny w kolejne specjalistyczne narzędzia do diagnozy psychologicznej.

starosta, dyrektor poradni oraz pracownice wydziału zdrowia na wspólnym zdjęciu. Jedna trzyma część zakkupionych testów

Tuż przed Nowym Rokiem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie otrzymała nowe testy do diagnozy oceny rozwoju dziecka - Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego.

Materiały pozwalają na ustalenie czy dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi.

- Do naszej Poradni zgłaszają się rodzice zaniepokojeni rozwojem własnego dziecka. Jeżeli przebiega on nieprawidłowo, niezgodnie z oczekiwanym poziomem dla danego etapu rozwojowego to dokonanie diagnozy narzędziem KORP pozwala zaplanować wsparcie terapeutyczne i przyczynić się do poprawy jego funkcjonowania - mówi Maryla Cygan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie i dodaje, że to materiały przeznaczone do diagnozowania dzieci do 9. roku życia. A właśnie od lat wzrasta liczba młodszych dzieci przyjmowanych do poradni, bo zwiększa się świadomość rodziców, którzy reagują na niepokojące sygnały.

W minionym roku pszczyńska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przyjęła 2400 dzieci i młodzieży. To o 400 więcej niż rok wcześniej. Trafiają tu dzieci i nastolatkowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Otrzymują wsparcie specjalistów, m.in. psychologów, logopedów, doradców zawodowych i psychoterapeutów.

Specjalistyczne testy w zakresie kompetencji społecznych, postaw życiowych, lęku, emocji, narzędzia do diagnozy i badawcze w terapii pedagogicznej zakupione zostały dla Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Pszczynie. Posłużą do diagnozy psychofizycznej wychowanków. - To wzbogacenie naszej bazy diagnostycznej i pomoc w pracy naszych specjalistów - mówi Iwona Spora, dyrektor CWDiR, które otacza opieką i zapewnia dom 28 wychowankom.

Nowe materiały diagnostyczne zostały zapewnione w ramach realizacji zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. - Wczesne wykrywanie i trafne diagnozowanie specjalnych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych dzieci i młodzieży to klucz do stworzenia im warunków do właściwego rozwoju. To kolejne materiały, które przekazujemy do naszych jednostek, by ułatwić proces diagnozy i wdrożenia specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości