Powiat pszczyński - podstrona

Konsultacje społeczne

Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Prosimy o nadsyłanie opinii i uwag w terminie od 2.01.2024 do 11.01.2024 r.

Powyższe propozycje można złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego
w Pszczynie lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej, 43-200 Pszczyna,
ul. 3 Maja 10 lub pocztą elektroniczną: wydzialpromocji@powiat.pszczyna.pl.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 51 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego na 2024 r., format pliku: PDF, rozmiar: 161.73 KB
Projekt Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2024 r., format pliku: PDF, rozmiar: 432.64 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości

  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji

    Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2024 Starosty Pszczyńskiego z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w dniach od 28 marca 2024 do 11 kwietnia 2024 r. przeprowadzono konsultacje społeczne.

  • Konsultacje społeczne

    Starosta Pszczyński informuje, że zbierane są propozycje, sugestie i uwagi do poniżej załączonego projektu Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  • Protokół z konsultacji społecznych

    Protokół z konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.