Powiat pszczyński - podstrona

Środowisko

Ostrzeżenie hydrologiczne

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, st. 2.

Ostrzeżenie hydrologiczne nr: 398
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 07:12 dnia 22.12.2023 do godz. 02:00 dnia 23.12.2023

Obszar: Mała Wisła poniżej zb. Goczałkowice (małopolskie, śląskie)

Przebieg: w związku ze spływem wód opadowych na Małej Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody, przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu Jawiszowice, a w profilu Bieruń Nowy istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia lub nieznacznego przekroczenia tego stanu

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%

Uwagi: w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie

Plik do pobrania

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 398 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, format pliku: PDF, rozmiar: 223.37 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości