Powiat pszczyński - podstrona

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej w Woli.

W związku ze zmianą terminu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kasztanowej w Woli, obręb ewidencyjny 0006 Wola, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, wskazanego w Ogłoszeniu o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, znak: GN.6840.1.2023.XXIV, zmienia się treść ust. 6 oraz 7 ww. Ogłoszenia, nadając im nowe, następujące brzemiennie: „6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: dnia 13 grudnia 2023 r., godz. 9:00, Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, sala nr 45 (I piętro).7. Wysokość wadium, forma i miejsce jego wniesienia: wadium w kwocie 49.400,00 zł należy wnieść w pieniądzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 grudnia 2023 r. zostało zaksięgowane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, nr 18 8448 0004 0006 1229 2033 0007, w Banku Spółdzielczym w Pszczynie, ul. Rynek 6, 43 200 Pszczyna.”.

Warunki przetargu, a także wszelkie informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości, dostępne są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pszczynie, tel. 32 449 23 36.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

    Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Piaskowej w Suszcu.

  • Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

    Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 poz. 344) Starosta Pszczyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.