Powiat pszczyński - podstrona

Oświata

Nagrodzeni za osiągnięte sukcesy. Kolejni uczniowie otrzymali stypendia starosty

Przez cały rok szkolny rozwijali swoje umiejętności i osiągali sukcesy, a teraz przyszła pora na zebranie laurów. Magdalena Boruta, Rafał Cebula, Magdalena Pala i Oliwia Łuka to uczniowie powiatowych szkół ponadpodstawowych oraz tegoroczni laureaci stypendiów starosty pszczyńskiego za osiągnięcia w roku szkolnym 2022/23.

Stypendyści ze starostą, wicestarostą, naczelnik Oświaty i rodzicami we wspólnym zdjęciu w gabinecie starosty.
Oliwia Łuka z PZS nr 2 w Pszczynie stypendium odbierze w późniejszym terminie.

Magdalena Boruta jest uczennicą technikum pojazdów samochodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie. Końcem ubiegłego roku wygrała II Wojewódzki Turniej Młodych Mechaników VR, z udziałem 22 drużyn ze szkół województwa śląskiego. Zdobyła złoty indeks na studia I stopnia w Akademii WSB.

Stypendia otrzymali również uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Rafał Cebula zajął 1. miejsce w Wojewódzkim Finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, a Magdalena Pala, która obecnie uczy się w klasie maturalnej została laureatką III międzynarodowej edycji konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”. Oliwia Łuka wzięła udział i uzyskała tytuł laureata w X Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce.

Stypendia najlepszym uczniom w środę 11 października wręczyli starosta Barbara Bandoła z wicestarostą Damianem Cieszewskim. - Uzyskanie stypendium jest dla uczniów nie tylko nagrodą za dotychczasową pracę, ale również motywacją do dalszego rozwoju. Gratuluję serdecznie tegorocznym laureatom i życzę, by nadal z taką pasją rozwijali swoje zainteresowania - mówi Barbara Bandoła dziękując rodzicom i nauczycielom za wspieranie talentów i pasji w młodych ludziach.

Stypendia Starosty Pszczyńskiego w wysokości 1500 zł przyznawane są uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pszczyński. Trafiają do laureatów lub uczestników przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub laureatów, finalistów konkursów, olimpiad naukowych, przedmiotowych oraz związanych z kształceniem w zawodzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych przez ministra edukacji narodowej, kuratora oświaty, uczelnie wyższe oraz inne instytucje działające na rzecz oświaty i nauki.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Wyniki matury w „Chrobrym” lepsze niż w kraju

  W tym tygodniu maturzyści dowiedzieli się, jak poszedł ich egzamin dojrzałości, który napisali w maju. W powiecie pszczyńskim najlepsze średnie wyniki z przedmiotów podstawowych na maturze osiągnęli absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie.

 • Oświata

  O dynamicznym nauczaniu podczas szkolenia w Hiszpanii

  15 nauczycieli pszczyńskiej „Samochodówki” spędziło tydzień w Granadzie, gdzie szkolili się z dynamicznego nauczania w ramach projektu finansowanego ze środków Erasmus+ w ramach uzyskanej akredytacji.

 • Oświata

  Uczniowie odebrali świadectwa i rozpoczęli wakacje

  21 czerwca dla uczniów rozpoczęły się wakacje. Zanim to się stało, młodzież kształcąca się w powiatowych szkołach ponadpodstawowych odebrała świadectwa. Prawie 150 uczniów Szkół Branżowych I Stopnia zakończyło edukację.