Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Zasady umieszczania reklam wyborczych w pasie dróg powiatowych

W związku ze zbliżającymi się wyborami, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie przypomina zasady umieszczania materiałów reklamowych w pasie dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, iż w pasach dróg powiatowych umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w której zostaną określone warunki umieszczenia materiałów wyborczych oraz naliczone stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 212 80 68.

Za umieszczenie materiałów wyborczych bez zgody zarządcy drogi naliczone zostaną kary. W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie materiałów wyborczych, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Równocześnie informujemy, że materiały wyborcze w pasie drogowym nie mogą być umieszczane na skrzyżowaniach dróg, zjazdach lub dojazdach, na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej, łukach poziomych i pionowych, mostach, sygnalizacjach świetlnych, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, na słupach, na których umieszczone są znaki drogowe.

Materiały wyborcze umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane.

Na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych materiały wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W związku z powyższym, w sytuacji uznania przez zarządcę drogi powiatowej, że dany nośnik wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.

(źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie)

Grafika z hasłem reklama wyborcza w pasie dróg powiatowych i głównymi zasadami

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Nasz produkty na Targach w Chorzowie

    Ostatni weekend maja to kolejna szansa na promocję lokalnych produktów. Wszystko za sprawą 12. Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów”, w których będę uczestniczyć nasi miejscowi producenci, których wyroby wyróżniono certyfikatem Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

  • Pomoc konsumentom

    Webinarium. Jak nie dać się oszukać w Internecie?

    Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza 25 czerwca od godz. 10.00 indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów - czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji.