Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Zasady umieszczania reklam wyborczych w pasie dróg powiatowych

W związku ze zbliżającymi się wyborami, z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie przypomina zasady umieszczania materiałów reklamowych w pasie dróg powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, iż w pasach dróg powiatowych umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w której zostaną określone warunki umieszczenia materiałów wyborczych oraz naliczone stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 212 80 68.

Za umieszczenie materiałów wyborczych bez zgody zarządcy drogi naliczone zostaną kary. W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie materiałów wyborczych, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Równocześnie informujemy, że materiały wyborcze w pasie drogowym nie mogą być umieszczane na skrzyżowaniach dróg, zjazdach lub dojazdach, na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej, łukach poziomych i pionowych, mostach, sygnalizacjach świetlnych, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, na słupach, na których umieszczone są znaki drogowe.

Materiały wyborcze umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane.

Na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych materiały wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W związku z powyższym, w sytuacji uznania przez zarządcę drogi powiatowej, że dany nośnik wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.

(źródło: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie)

Grafika z hasłem reklama wyborcza w pasie dróg powiatowych i głównymi zasadami

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.